Πώς ο Σωκράτης Κόκκαλης κέρδισε το φιλέτο της διαχείρισης του φράγματος Πείρου-Παραπείρου

Create: 08/04/2021 - 15:09

Στη κοινοπραξία εταιρειών ΙΝΤΡΑΚΑΤ του Ομίλου Κόκκαλη - Γκολιόπουλος ΑΤΕ, κατακυρώθηκε ο μειοδοτικός διαγωνισμός για την προσωρινή διαχείριση του φράγματος Πείρου - Παραπείρου και την κατασκευή συμπληρωματικών δικτύων ύδρευσης.

Στην πρόσκληση υποβολής προσφορών που είχε προκηρύξει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με προϋπολογισμό 24,3 εκατομμυρίων ευρώ, κατατέθηκαν τρεις φάκελοι. Πρόκειται για τις κοινοπραξίες Intrakat - Γκολιόπουλος ΑΤΕ, Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος Κωνσταντινίδης - Εργοδυναμική Πατρών ΑΤΕ και Μεσόγειος Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Κτηματική Εταιρεία - ΔΤ Μεσόγειος ΑΕ.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, που έγινε μετά από πολλές αναβολές στις 31 Μαρτίου, προσωρινά ανάδοχος ανακηρύχθηκε η κοινοπραξία Intrakat - Γκολιόπουλος ΑΤΕ, με έκπτωση 43,5%.

Η εργολαβία αφορά στην ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών, τη λειτουργία και συντήρηση του φράγματος Πείρου - Παραπείρου για διάστημα πέντε ετών και την ολοκλήρωση των δικτύων υδροδότησης υπολοίπων οικισμών του Ν. Αχαΐας.

Να σημειωθεί πως, η ΙΝΤΡΑΚΑΤ έχει ήδη κατασκευάσει τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης από το φράγμα, ως εκ τούτου, θεωρείται γνώστης του έργου, κάτι που σίγουρα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία και υλοποίηση της νέας εργολαβίας.

Disclaimer: 

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου.